::: Žehnání motorek, silnic a moto akcí 2019 :::

Motoklub Death Brothers Czech republic vznikl po rozdělení motoklubu Red Eyed Crüe z jeho moravskoslezského chapteru, kdy souvisle pokračuje v činnosti včetně tradičních a oblíbených akcí pod novým názvem.

Motoklub Death Brothers Czech republic je výhradně český klub, který nepodléhá, není složkou ani chapterem, žádnému jinému klubu ani v Česku, ani nikde jinde na světě (ani „na východ“, ani „na západ“). Klub podporuje a bude podporovat národní cítění a vlastenecké myšlenky.

Motoklub Death Brothers Czech republic je postaven na základech přátelství, pomoci a pohody, kterou se snaží přenášet na všechny bikery, bez rozdílu národnosti či značky motocyklu. Principy a smysl života klubu je určující a směrodatný pro všechny členy klubu.

Motoklub Death Brothers Czech republic zůstává otevřeným klubem pro všechny, kteří jsou ochotni přijmout pravidla a principy klubu. Klub vyznává svobodu a požitek při jízdě na dvou kolech, je na každém jednotlivci, jestli daná pravidla přijme či nikoli.

Od zájemce o členství v klubu a člena klubu se očekává vytváření hodnot a působení ve prospěch klubu dle svých možností, rozšiřování a bránění myšlenek a principů klubu. Členem klubu se může stát jedinec až poté, kdy mu "dá své srdce".

Členové klubu jsou si rovni, nicméně předpokládá se přirozený respekt ke starším a zasloužilejším členům. Death Brothers je bratrstvo, pro jejíž členy je motocykl synonymem svobody. Svobody v duchu fair play, bez násilí, lží, podrazů a přetvářky. Člen klubu je svobodný motorkář, hrdý vlastenec, sebevědomý, klidný, přátelský a pracovitý člověk, který NIKDY nevyvolává násilí, ale dokáže se bránit. Členové klubu mají spoustu povinností ve prospěch klubu, ale málo výhod z toho vyplývajících. Toto musí každý zájemce o členství před přijetím do klubu znát a svobodně s tím souhlasit.